Kattdiabetes

VIKTIG!!! All tekst som er skrevet i RØD SKRIFT er IKKE bekreftet av veterinær. Tekst som er skrevet i sort skrift er enten skrevet av veterinær, eller gjennomlest og godkjent av veterinær!

Dette er en side tilhørende Facebook-gruppen Kattdiabetes. Dette er en gruppe som ble startet av et forskningsprosjekt på diabetes hos katt ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I dag er gruppen et samlingssted for informasjon om katter med diabetes og har ca 3000 medlemmer. I gruppen finns eksperter på katt med diabetes, indremedisinere, veterinærer og erfarne eiere av diabeteskatter. Alle disse bidrar når det er mulig på sin fritid uten å tjene noe på det. Det å stille spørsmål i Facebook-gruppen vil alltid være bedre enn å bare lese på denne siden, fordi forskjellige utfordringer krever forskjellige løsninger, og det finns ingen to helt like tilfeller.

Denne siden er ment mer som et oppslagsverk, for å enkelt kunne linke til lett tilgjengelig informasjon i fra denne gruppen ved behov, da Facebook ikke alltid egner seg like bra som oppslagsverk, om man ikke vet hvilke søkeord man skal bruke.

OBSOBS! Både siden og Facebook-gruppen skal alltid være et supplement til din behandlende veterinær. Det er umulig å gi sikre råd på behandling av diabetes hos katt, uten at en profesjonell veterinær har møtt katten. Likevel er det slik at veterinærer kan ikke være eksperter på alle ulike sykdommer hos alle ulike dyr, så derfor anbefales det sterkt å bruke Facebook-gruppen for å søke råd som du kan diskutere med din behandlende veterinær.

Samlet sett finns enorme mengder informasjon tilgjengelig i denne Facebook-gruppen, og dette gir både dyreier og veterinærer bedre vilkår for å kunne behandle diabetes hos katt.

Kattdiabetes redigeres pr August 2022 på både norsk og svensk, og språket vil derfor kunne være en del blandet.

I dag er følgende medlemmer fra Kattdiabetes med å redigerer denne siden: Raymond E. (Ikke veterinær)